وایت برد الکترونیکی تعاملی

پیشرو چین است وایت برد الکترونیکی تعاملی 86 اینچی، صفحه نمایش لمسی 20 نقطه ای مادون قرمز، تخته سفید تعاملی هوشمند الکترونیکی بازار محصول